Contact

Contactaţi Bayer România

Telefon contact (recepţia Bayer): 021.529.59.00

Fax: 021.529.5998

E-mail: reception_romania@bayer.com

 

Adresa:

S.C. BAYER S.R.L.
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Cod Unic de Înregistrare: 9275030
Cod de Înregistrare fiscală: RO9275030
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON


 

Dacă doriţi să ne contactaţi în oricare dintre situaţiile următoare, vă rugăm să utilizaţi adresele de mai jos:

1. Pentru a raporta reacţii/evenimente adverse legate de utilizarea unui produs farmaceutic Bayer:Mai multe informaţii aici.
Informații despre confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în scop de farmacovigilență găsiți aici.
 
 
2. Pentru aspecte privind calitatea unui produs medicamentos/supliment alimentar/ produs cosmetic Bayer:
Mai multe informaţii aici.
 
 
3. Pentru aspecte privind informaţii medicale specifice legate de un produs farmaceutic Bayer trimiteţi un mesaj la adresa medical-info-ro@bayer.com
Mai multe informaţii aici.
 
 
4. Pentru orice alte întrebări, comentarii şi / sau sugestii trimiteţi un mesaj la adresa reception_romania@bayer.com
:

:

Datele dumneavoastră vor fi tratate în mod confidenţial şi strict în scopul comunicat. Nu vom divulga datele dumneavoastră către terţi.