Cercetare în cadrul Bayer

Stimulăm inovația dezvoltând constant noi molecule, tehnologii și modele economice în centrele noastre de cercetare, investind în proiecte de cercetare și dezvoltare, sprijinind dezvoltarea angajaților noștri și amplificându-ne activitățile prin achiziții sau colaborări cu parteneri externi. 

În 2015 o sumă totală de 4.3 miliarde EUR (2014: 3.574 miliarde EUR) a fost cheltuită pentru cercetare și dezvoltare. Aceasta este echivalentul a unui procent de 9,2% (2014: 8,5%) din vânzări. Numărul angajaților care lucrează în cercetare și dezvoltare la nivel mondial a fost de aproximativ 14.000.Suplimentar față de investițiile în cercetare și dezvoltare, Bayer promovează o cultură a inovației bazată pe atitudinea deschisă față de noi abordări și cooperare internă interdisciplinară. Clădim o rețea națională și internațională de oameni de știință de excepție pentru a ne spori experiența și a extinde această rețea prin colaborări cu parteneri externi.

 

Colaborările și alianțele noastre cu universități de frunte, institute publice de cercetare și companii partenere sunt suplimentate de incubatoare, platforme de știință și externalizare spre mase (crowdsourcing) din Asia și din SUA pentru a valorifica potențialul inovator extern utilizând abordarea deschisă a inovației. Unele dintre colaborările noastre sunt susținute din fonduri publice.

 

Consolidarea cercetării în subgrupurile Life Science

Bayer este singura companie de talie mondială care cercetează simultan îmbunătățirea sănătății oamenilor, animalelor și plantelor. Colaborarea sistematică și intensă dintre cercetători din cadrul ambelor subgrupuri Life Science imprimă un nou elan. În acest context, cercetătorii colaborează pentru proiecte ce implică procese biologice centrale, precum reglarea genică sau metabolismul energetic. Astfel de proiecte urmăresc dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a bolilor, descifrarea mecanismelor de acțiune, personalizarea terapiilor sau explicarea mecanismelor de rezistență. Utilizarea comună a platformelor tehnologice este în curs de extindere. Aceste proiecte au fost susținute încă din 2012 prin fondul intern Bayer „Life Sciences Fund” și sunt în principal implementate în colaborări cu parteneri externi.

 

Experţii Bayer

Detectivi ai biotransformării: Dr. Julian I. Borissoff și Dr. Mark-Christoph Ott (de la stânga la dreapta) analizează detaliile chimice ale metabolismului la om, animale, plante și microorganisme pentru a identifica noi ținte pentru substanțe active.

 

 

Oamenii de ştiinţă Bayer

 

Oamenii de știință din cadrul Bayer lucrează în echipe interdisciplinare pentru a căuta noi ținte de natura substanțelor active sau al opțiunilor de diagnosticare. Sinergia la nivelul cercetării în domeniul ocrotirii medicale și al culturilor conduce la abordări completamente noi. Dr. Wayne Coco se bazează pe sprijinul unei unități de producție robotizate complet automatizate pentru a dezvolta proteine inovatoare.

 

 

Cercetări ADN

Oamenii de știință de pretutindeni realizează cercetări ale funcțiilor proteinelor esențiale din ADN-ul nostru. Aceste procese epigenetice acționează similar unui cod genetic suprem și pot declanșa boli precum cancerul. Bayer s-a alăturat consorțiului Structural Genomics Consortium (SGC) pentru sprijinirea cercetării epigenetice, împreună cu universități și alți parteneri din industria specifică. Dr. Marion Hitchcock, Dr. Ursula Egner și Dr. Anke Müller-Fahrnow (de la stânga la dreapta) impulsionează distribuirea cercetării către parteneri, antrenând progresul în dezvoltarea de medicamente.

 

 

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea la nivelul anului 2014

Cheltuieli cu cercetarea şi dezvoltarea

 

Protecția eficientă, la nivel global, a drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru o companie inovatoare precum Bayer. În anul 2015 am deținut aproximativ 54.000 cereri valide de brevete la nivel mondial referitoare la aproximativ 5.500 de invenții protejate