Politica de conformitate

 Zoom image

I. Politica de conformitate la nivel corporativ este fundamentală

 

Bayer îşi propune să se afirme într-un mediu competitiv prin abilităţile sale de inovare, accentul pus pe calitate, dar şi încredere şi transparenţă. Acest lucru presupune respectarea atât a reglementărilor specifice companiei, cât şi a celor statutorii. Politica de conformitate la nivel corporativ formează baza acestor demersuri. Ea atrage atenţia asupra unui număr de principii care sunt extrem de importante în practică.

II. Principiile


Bayer AG respectă legislaţia în vigoare, inclusiv cea internaţională şi cere angajaţilor şi partenerilor săi de afaceri să procedeze la fel. Această politică presupune o serie de puncte cheie, cu o relevanţă semnificativă din punct de vedere practic.

 1. Concurenţa loială: Bayer se angajează pe deplin să respecte principiile concurenţei loiale şi, în special, să urmeze cu stricteţe Legea anti-monopol.
 2. Integritatea în acordurile de afaceri: Corupţia nu va fi tolerată.
 3. Principiul sustenabilităţii: Bayer conştientizează responsabilitatea sa de a proteja sănătatea şi mediul încojurător şi de a asigura siguranţa oamenilor.
 4. Respectarea legislaţiei comerţului exterior: Prevederile legislaţiilor naţionale şi internaţionale privind comerţul exterior trebuie respectate.
 5. Asigurarea şanselor egale în tranzacţiile cu valori mobiliare: Fiecare angajat este obligat să trateze cu confidenţialitate orice informaţie internă care ar putea avea un impact asupra preţului acţiunilor companiei.
 6. Ţinerea evidenţelor şi raportări financiare transparente: Un mecanism intern de control trebuie să ofere documentaţia adecvată pentru procesele de afaceri. Controalele trebuie instaurate pentru a avea garanţia că toate detaliile relevante privind tranzacţiile sunt integral şi corect stocate, în scopuri contabile.
 7. Condiţii de lucru adecvate şi bazate pe respect: Angajaţii se vor raporta la colegi şi terţe părţi într-un mod prietenos, obiectiv, transparent şi respectuos. Discriminarea sau hărţurirea de orice fel nu vor fi tolerate.
 8. Protejarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală şi respectarea drepturilor celorlalţi: Informaţiile confidenţiale legate de companie nu vor fi divulgate unei terţe părţi sau făcute publice. Angajaţii trebuie să trateze cu acelaşi respect drepturile de proprietate intelectuală ale altor entităţi.    
 9. Separarea intereselor companiei de cele private: Toţi angajaţii trebuie să ţină întotdeauna interesele personale separate de cele le companiei. Deciziile personale şi relaţiile de afaceri cu terţii trebuie să se bazeze exclusiv pe criterii obiective.
 10. Cooperarea cu autorităţile: Compania depune eforturi pentru a coopera în operaţiunile sale cu toate autorităţile şi agenţiile guvernamentale. Toate informaţiile comunicate autorităţilor trebuie să fie corecte şi complete şi să fie furnizate într-o manieră deschisă, promptă şi uşor de înţeles.
 

 

             III. Implementarea

 1. Compania oferă angajaţilor aces la toate resursele informaţionale necesare şi consiliere pentru a preveni încălcarea legii sau a reglementărilor companiei.
 2. Fiecare supraveghetor trebuie să îşi organizeze aria de responsabilitate în aşa fel încât să asigure aderenţa la regulile companiei şi legislaţia aplicabilă şi, în consecinţă, la Politica de Conformitate a companiei.
 3. Holdingul, subgrupurile, companiile de servicii şi organizaţiile la nivel de ţară numesc Ofiţeri de Conformitate, ale căror responsabilităţi includ sfătuirea şi instruirea în materie de conformitate şi investigarea oricăror presupuse încălcări ale prevederilor în acest domeniu.
 4. Toţi angajaţii au obligaţia de a raporta orice încălcări ale Politicii de Conformitate.
 5. Auditul corporativ va examina eficacitatea Politicii de Conformitate, la intervale regulate.