Laboratorul de Ştiinţe Bayer România - Baylab

Ştiinţa se află în centrul universului Bayer, alimentează inovaţia şi ne oferă premisele de a crea o viaţa mai bună. O componentă cheie a implicării Bayer în cadrul societăţii este aceea de a familiariza publicul larg cu domeniul ştinţific şi a încuraja interesul pentru inovaţie. Ne-am dorit să facem încă un pas în această direcţie, gândindu-ne la cum am putea scoate ştiinţa din convenţionalele laboratoare şi a o prezenta generaţiilor tinere în cel mai bun mod. Aşa a luat fiinţă Baylab.