Cum își reglementează Bayer practicile de afaceri sub aspectul eticii?

O latură esențială a responsabilității sociale a Bayer este modul în care ne desfășurăm activitatea. Din acest motiv, respectăm directivele internaționale și am fost membru fondator al inițiativei voluntare Pactul Mondial al Națiunilor Unite, în sferele drepturilor omului, standardelor în muncă, protecției mediului și anti-corupției. Mai mult, Bayer a adoptat reglementări interne cu standarde etice care, în multe cazuri, depășesc cerințele legale.

Integritatea reprezintă una dintre cele patru valori ale Bayer – alături de leadership, flexibilitate și eficiență– și, astfel, o linie directoare pentru toate activitățile noastre. De asemenea, am stabilit modul în care lucrăm într-o Politică de conformitate corporativă care este obligatorie pentru toți angajații. Reguli speciale pentru lobby și marketing sunt implementate, printre altele, pentru a asigura transparența acțiunilor noastre.

Cooperarea cu medicii

Bayer colaborează cu medici și alți specialiști din domeniul medical într-o varietate de moduri, de exemplu în studiile clinice. Expertiza și timpul pe care doctorii le investesc în numele nostru sunt recompensate pe măsură. Bayer se angajează și în continuarea educației medicale esențiale sub forma conferințelor cu specialiștii și a instruirii. Pentru a asigura transparența și în această privință, publicăm voluntar, în fiecare an, plățile noastre către medici, alți profesioniști în domeniul sănătății și organizații medicale. Aceasta include și toate plățile directe și indirecte, monetare sau nemonetare referitoare la dezvoltarea și comercializarea medicamentelor cu prescripție.

Acest angajament pentru transparență se aplică atât la nivelul Bayer, cât și la cel al colaborărilor sale cu organizațiile de pacienți, a căror independență o respectăm mai presus de orice și a cărei asistență o recunoaștem explicit.