Care este poziția Bayer cu privire la utilizarea responsabilă a apei?

La Bayer, depunem toate eforturile pentru a asigura utilizarea durabilă a apei în activitățile noastre de producție, când sunt utilizate produsele noastre și la nivelul întregului lanț valoric.

Astfel, utilizăm apa cât mai eficient posibil în timpul procesului de fabricație, tratăm apa menajeră și ne străduim încontinuu să reducem sau să evităm emisiile care poluează mediul. De consemnat este faptul că două treimi din apa pe care o consumă Bayer este reutilizată în mod repetat în scopuri de răcire, în unele cazuri în circuit închis sau este reciclată pentru a fi utilizată ca apă proaspătă.
Agricultura reprezintă aproximativ 70% din consumul global de apă proaspătă.
Interpretarea Bayer în sens larg a gestionării responsabile a produselor presupune să informeze și, unde este cazul, să învețe fermierii cum să utilizeze corect produsele de protecție a plantelor, în toate locurile din lume în care Bayer le comercializează. Scopul este de a preveni poluarea în apele de suprafață, pânza freatică și corpurile de apă. În plus, Bayer pune la dispoziția fermierilor un sistem inovator pentru eliminarea în siguranță a reziduurilor produselor de protecție a culturilor (Phytobac – detalii pe www.bayercropscience.ro, sectiunea Servicii/Gestionarea responsabilă a produselor).

 

De asemenea, compania promovează utilizarea sistemelor de irigații noi, eficiente și în viitor va pune și mai mult accent pe agricultura digitală, cu informații detaliate și cuprinzătoare despre condițiile de creștere care îi vor ajuta pe fermieri să optimizeze utilizarea resurselor naturale.

Un alt aspect al protejării apei pure se referă la produsele noastre medicale. Substanțele active din produsele farmaceutice pot intra în apa menajeră prin excreția naturală și utilizarea sau eliminarea incorectă. Verificăm cu strictețe comportamentul în mediul înconjurător al reziduurilor de la medicamentele pentru uz uman și veterinar și ne străduim să le menținem la un minim absolut. Proiectele de cercetare sunt tot mai mult dedicate examinării modului în care societatea în ansamblu poate să trateze această problemă. Este important ca oamenii să conștientizeze că medicamentele nu trebuie aruncate în toaletă sau în chiuvetă. Informațiile despre eliminarea compatibilă cu mediul se pot obține de la autoritățile responsabile.