Metodologie privind raportarea Transferurilor de Valoare în conformitate cu prevederile Legii 95/2006

Metodologia privind implementarea raportării sponsorizărilor și a altor cheltuieli, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 (art. 814, alineatul 1) și a Codul de Transparență EFPIA, cel din urmă fiind transpus local prin Codul de transparență ARPIM. Perioada de raportare: anul calendaristic 2015

Preambul

 

Noi, în Bayer, suntem convinși că o cooperare strânsă și o educație continuă a cadrelor medicale sunt esențiale pentru a obține rezultate mai bune pentru pacienții pe care ne străduim să îi ajutăm. Suntem dedicați transparenței în ceea ce privește modul în care profesioniștii din domeniul sănătății (PDS) și organizațiile care acționează în domeniul medical (ODS) sunt compensate de noi pentru timpul și expertiza pe care le oferă. Când colaborăm cu experți medicali noi respectăm legile și reglementările în vigoare cum ar fi Codul de etică ARPIM, Codul de transparență ARPIM și prevederile obligațiilor de raportare legală locală stabilite de Legea nr. 95/2006. De asemenea respectăm pe deplin independența și integritatea acestor profesioniști. Aceste coduri sunt concepute pentru a asigura faptul că până și impresia conflictelor potențiale de interes  este evitată. Prin realizarea unei cooperări transparente dintre industrie și comunitatea medicală, publicul general poate obține o mai bună înțelegere a importanței și valorii acestei cooperări.

 

Pentru a face mai transparente natura și gradul de interacțiune dintre industria farmaceutică, profesioniștii și organizațiile din domeniul medical, Bayer va documenta și raporta toate transferurile de valoare efectuate direct sau indirect în beneficiul PDS sau ODS în conformitate cu Legea nr. 95/2006 si prin Codul de Transparență ARPIM. Perioada de raportare este întotdeauna un an calendaristic complet. Raportul publicat în 2016, va acoperi toate transferurile de valoare relevante efectuate în 2015.

 

Scopul acestei metodologii este acela de a permite oricărei persoane să acceseze raportul și să înțeleagă modul în care Bayer documentează și prezintă informațiile relevante. Acesta va explica în special detaliile colectării datelor și metodologiei de raportare. Toate companiile vor prezenta transferurile relevante de valoare într-un format pre-definit, pus la dispozitie de catre Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

 

Prezenta metodologie este structurată după cum urmează: în baza unor întrebări specifice, vă vom explica în detaliu, modul în care Bayer gestionează raportarea transferurilor de valoare către PDS și ODS. Explicația generală va fi de asemenea ilustrată – acolo unde este posibil – prin exemple pentru a asigura o înțelegere clară.

Conform prevederilor Legii privind Reforma în sănătate nr. 95/2006 cu modificările si completările ulterioare, compania Bayer va raporta către ANMDM, până în data de 31 martie, transferurile de valoare către specialiștii si organizațiile din domeniul sănătății efectuate în anul anterior.

Întrebări generale

Secțiunea sponsorizare va include următoarele trasferuri de valoare:

 • Donații către spitale și organizații medicale sau asociații: Vom publica întreaga valoare stabilită în contractul de sponsorizare sau de donație. Valoarea sponsorizării sau donației este determinată la valoarea justă de piață.
 • Sponsorizări pentru susținerea participării la evenimente științifice sau educaționale ce ar putea include cheltuieli pentru taxele de participare, deplasare și cazare.  Dacă deplasarea este organizată prin intermediul unei agenții externe, cheltuielile administrative ale agenției de călătorie nu vor fi raportate. O asemenea agenție de călătorie este obligată prin contract să ne furnizeze informații, care transferuri de valoare au fost de fapt furnizate participanților individuali.

 

Noi clasificăm ca fiind eveniment educațional orice eveniment (convenții, conferințe, simpozioane, etc.) organizat cu scopul de a furniza informații medicale sau științifice sau de a servi la instruirea medicală continuă a profesioniștilor din domeniul medical.
Evenimentele interne sunt definite ca evenimente organizate de către Bayer însăși. Bayer nu percepe taxă de participare pentru propriile sale evenimente, de aceea nu va avea loc nici un transfer de valoare în această privință. În cazul în care asumăm cheltuielile de deplasare și cazare pentru acele persoane ce participă la evenimentele noastre interne, detaliile vor fi publicate specificând numele profesionistului relevant din domeniul medical din categoria furnizată în acest scop.
Bayer SRL va raporta toate transferurile de valoare aferente contractelor de sponsorizare incluzând taxa pe valoare adaugată.

Exemple:

 • Un profesionist în domeniul sănătații rezident în România primește fonduri de la noi pentru a lua parte la o convenție de asistență medicală în Marea Britanie și taxa de participare se plătește în Lire Sterline.
 • Un profesionist în domeniul sănătații cu rezidențiă în România poate fi lector pentru un eveniment din Italia. Zborul este rezervat de către societatea noastră italiană și este plătit în euro.

 

 

Metodologie

Toate transferurile de valoare specificate în raportul nostru vor fi denominate în valuta țării destinatarului, respectiv in lei pentru profesionistii în domeniul sănătații din Romania. Dacă plata inițială nu a fost efectuată în lei vom converti suma în funcție de media ratei de schimb din luna în care a avut loc transferul de valoare.

 • În primul exemplu, am converti taxa de participare acoperită în lei. Rata de schimb valutar va fi media ratei de schimb valutar din luna în care a avut loc congresul.
 • În cel de-al doilea exemplu, am converti costurile zborului în lei. Rata de schimb valutar va fi media ratei de schimb valutar din luna în care a avut loc zborul.
La categoria Consultanță înregistrăm orice transfer de valoare (monetar sau non-monetar) care este acordat în schimbul serviciilor oferite de către un profesionist sau organizatie din domeniul sanatatii. Deoarece expertiza medicilor este absolut crucială pentru a dezvolta știința îngrijirea pacientului, serviciile furnizate de către experți vor fi remunerate la valoarea justă de piață. În general, taxele pentru servicii sunt onorarii plătite pentru servicii precum activitati de conferentiere sau consultanță, cesiune drepturi de autor, excluzand activitățile din domeniul de “Cercetare și dezvoltare”. Aceste cheltuieli sunt incluse in aria de raportare a Codului de Transparenta ARPIM, fiind intocmit un raport separat (publicare ca valoare agregată).
Bayer SRL va raporta toate transferurile de valoare incluzând impozite si contribuții sociale individuale, excluzand TVA. Astfel onorariile aferente serviciilor de consultanță prestate de catre un PDS persoană fizică vor cuprinde impozit pe venit si contribuții sociale.
Orice cheltuieli adiționale efectuate in baza unui contract de consultanță vor fi raportate în secțiunea dedicată din raport, acestea fiind indicate separat de onorariul în sine. Aceste cheltuieli includ cheltuielile de deplasare și cazare. Vom publica toate cheltuielile aferente serviciilor din această secțiune. În unele cazuri, se pot raporta doar cheltuielile pentru un PDS, deoarece nu se plătește nici o taxă în schimbul serviciilor.

Alte aspecte

În cazul în care ne dăm seama că transferul de valoare acordat de noi unei terțe părți a fost transferat către profesioniștii din domeniul medical sau organizațiilor care acționează în domeniul medical, sau în cazul în care acele persoane au beneficiat de astfel de transferuri de valoare, vom publica în general detaliile fiecăruia dintre beneficiari. Acordurile noastre contractuale cu terțe părți includ obligația de a raporta datele relevante nouă la nivelul necesar de detaliu.

 

Partenerii noștri contractuali sunt de asemenea obligați să asigure faptul că un astfel de transfer de informații este compatibil cu legile aplicabile referitor la confidențialitatea datelor.

Exemplu

Această stare poate apărea în diverse situații:

 • Un profesionist din domeniul medical este de acord ca în timpul unei perioade de raportare să apară în calitate de lector invitat la un eveniment, zborurile sunt deja rezervate în această perioadă, dar evenimentul în sine are loc în următoarea perioadă de raportare.
 • O sponsorizare pentru un eveniment este acordată într-o perioadă de raportare, dar se referă la un eveniment care are loc în următoarea perioadă de raportare.
 • Un vorbitor este angajat pentru un eveniment la sfârșitul perioadei de raportare, factura este primită dar onorariul este plătit în următoarea perioadă de raportare.

 

Metodologie

Vom publica un transfer de valoare în conformitate cu următoarele reguli:

În cazul activităților pe termen scurt definite într-un interval de timp definit (de ex. congrese sau alte manifestări științifice), data de începere a acestei activități este decisivă. În cazul activităților pe termen lung, data de inregistrare a facturii respective determină perioada de raportare. Donațiile sunt întotdeauna raportate în perioada de raportare în care sunt realizate.

Dacă o factură pentru o activitate pe termen scurt nu este primită în timp pentru a include transferul de valoare într-un raport, suma va fi inclusă în raportul următor.

 

Pentru exemplele de mai sus, metodologia duce la următoarele rezultate:

 • Deoarece evenimentul este o activitate pe termen scurt, toate transferurile de valoare vor fi raportate în perioada de raportare în care are loc evenimentul.
 • Deoarece evenimentul este o activitate pe termen scurt, sponsorizarea va fi raportată în perioada de raportare în care are loc evenimentul.
 • Deoarece lectorul este angajat pentru un eveniment specific, plata va fi raportată în perioada de raportare în care are loc evenimentul. Doar dacă factura este primită prea târziu raportarea va fi amânată până la următoarea perioadă de raportare.

 

În cazul în care metodologia noastră de raportare ar trebui să se schimbe, ceea ce înseamnă că un transfer de valoare care ar fi fost publicat în perioada de raportare din urmă, în baza reglementărilor anterioare, ar fi publicat, în baza reglementărilor modificate, în perioada de raportare anterioară, vom continua să publicăm transferul de valoare în perioada de raportare din urmă. Acest lucru înseamnă că orice modificări aduse metodologiei noastre nu vor duce la imposibilitatea de a publica detalii despre orice transfer de valoare în baza cerinței de publicare.

Exemplu

Acest tip de situație include acele cazuri în care companie Bayer din Italia încheie un acord de consultanță cu un PDS din Romania și plătește un onorariu pentru serviciile furnizate.

 

Metodologie

Transferurile de valoare efectuate de către un afiliat local către un profesionist din domeniul medical sau o organizație care acționează în domeniul medical de practică primară într-un stat (European) diferit vor fi raportate de către afiliatul nostru care are sediul în această țară. În exemplul oferit mai sus, transferul de valoare va fi raportat de către compania noastră română.

Se aplică aceleași reguli dacă un afiliat local dintr-o țară non-europeană acordă un transfer de valoare unui profesionist din domeniul medical sau unei organizații care acționează în domeniul medical dintr-un stat european.

Bayer va aloca costurile pentru transportul grupului per fiecare participant individual prin împărțirea sumei totale a serviciului la numărul de participanți.

Raportul nostru va fi publicat pe site-ul propriu pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru, fiind în general disponibil pentru o perioadă de trei ani. Vom modifica raportul în consecință, dacă se solicită din motive specifice (de ex. legale).

 

II. Metodologie privind raportarea Transferurilor de Valoare în conformitate cu Codul de Transparenţă ARPIM

 

Metodologie

Suplimentare fata de raportarea solicitata de Legislatia locala, Bayer va pune la dispozitia publicului un raport suplimentar care va contine transferurile de valoare efectuate in legătură cu orice activități de Cercetare Dezvoltare (R&D). Aceste transferuri de valoare vor fi publicate fără a specifica numele destinatarului.

Cercetare Dezvoltare (R&D) – definiție

Metodologie

 

În ceea ce privește categoria "R&D", vom publica doar acele ToV care au legătură cu studiile necesare de reglementare. Acestea sunt orice fel de studii care sunt solicitate pentru a obține aprobarea pentru un produs farmaceutic sau pentru supravegherea post-comercializării. Am lua în considerare acest lucru pentru a include planificarea și implementarea studiilor non-clinice (în conformitate cu Principiile OECD de Practică bună în laborator), faza I până la IV studii clinice (conform Directivei 2001/20/CE) și studiilor non-intervenționale așa cum sunt definite în codul de dezvăluire EFPIA/ARPIM. Includem de asemenea acele studii care sunt necesare pentru a demonstra beneficiul suplimentar al unui produs farmaceutic și de a demonstra sau păstra faptul că acele cheltuieli implicate ar trebui rambursate.

Cercetare Dezvoltare R&D – cercetare fundamentală

Metodologie

 

În general, cercetarea fundamentală este orientată fie pe dezvoltarea de produse noi sau are de a face cu un anumit produs și este destinat extinderii domeniului său de aplicare. Vom publica valoarea totală a trasferurilor de valoare în categoria "R&D".

 

Dacă efectuăm o cercetare fundamentală fără legătură cu dezvoltarea de produse noi sau modernizarea produselor existente, care au un caracter general, o vom publica în categoria "Contracte de servicii" din raportarea ANMDM și nu la "R&D".

 

În cazul în care, cu toate că sprijinim cercetarea fundamentală sub formă de donații la un spital universitar, de exemplu, vom publica ToV corespunzător la categoria "donații pecuniare/ donații în natură" din raportarea ANMDM.

Transferuri de Valoare pentru organizațiile de cercetare în baza unui contract (CRO-uri)

Premise

Organizațiile de cercetare în baza unui contract / clinice sunt organizații de cercetare ce oferă planificarea studiilor clinice și a serviciilor de execuție pentru companiile din sectorul farmaceutic în schimbul unei plăți.

 

Metodologie

Noi vom publica în general detaliile oricăror transferuri de valoare acordate oricăror CRO-uri ale căror servicii le reținem. Cu toate acestea, vom raporta transferul de valoare, dacă:

CRO este formată din profesioniști din domeniul medical sau legături la o instituție medicală (cum ar fi un spital universitar sau o organizație condusă în mod public.) În asemenea caz, CRO este considerată a fi o organizație iar detaliile oricărui transfer de valoare acordat acesteia vor fi publicate de către noi în conformitate cu regulile generale.

CRO este folosită pentru a acorda în mod indirect transfer de valoare profesioniștilor din domeniul medical (”cheltuieli de trecere”). Într-un asemenea caz vom publica aceste trensferuri de valoare în conformitate cu regulile generale.