29.06.2017

Studiu de teren privind neonicotinoidele nu indică efecte semnificative asociate utilizării acestora asupra polenizatorilor

  • Studiul de teren oferă rezultate variabile, subliniind nevoia de a lua în calcul în prealabil, în mod corespunzător puterea familiilor de albine şi factorii de mediu
  • Studiul confirmă faptul că depunerea ouălelor de către regine şi albine solitare «nu este afectată în mod direct de către tratamentul seminţelor»
  • Bayer îşi menţine convingerea că tratamentul cu neonicotinoide al seminţelor de rapiţă nu are un efect negativ pe termen scurt sau lung asupra albinelor, şi reprezintă un instrument util şi eficient pentru fermieri.

Comunicat de presă

Monheim, 29 iunie 2017 ─ Un nou studiu publicat recent în revista Science nu a indicat efecte adverse semnificative pe care tratamentul seminţelor de rapiţă cu neonicotinoide l-ar putea avea asupra albinelor melifere, bondarilor şi albinelor solitare. Studiul de anvergură, derulat în trei ţări, a fost realizat de către Centrul pentru Ecologie şi Hidrologie din Marea Britanie (CEH) şi a fost finanţat de către Bayer şi Syngenta. Scopul acestui demers a fost acela de a analiza impactul pe care tratarea seminţelor de rapiţă cu neonicotinoide l-ar putea avea asupra albinelor melifere, în comparaţie cu loturile netratate, în condiţii reale de teren. În paralel au fost desfăşurate studii privind speciile de bondari şi albine solitare.

Rezultatele diferite de la o ţară la alta subliniază nevoia de a lua în calcul puterea familiilor de albine şi factorii de mediu

CEH nu a identificat efecte similare în Germania, Ungaria şi Marea Britanie asupra indicatorilor cheie în domeniul sănătăţii albinelor, precum puterea familiei de albine, mortalitatea polenizatorilor, capacitatea familiilor de a depăşi iarna, comportamentul sau susceptibilitatea unor boli în rândul albinelor melifere.

 

În studiul derulat pe teritoriul Germaniei, cercetătorii au descoperit o corelaţie pozitivă între performanţa stupului şi tratamentul cu neonicotinoide al seminţelor, respectiv o creştere a puterii familiei de albine atunci când acestea s-au hrănit în culturi de rapiţă tratate cu neonicotinoide. Acest lucru se coroborează cu observaţia că puterea coloniilor din zonele tratate era, în medie, mai mare la iniţierea studiului, decât a celor din zonele de control.

 

La polul opus, o performanţă mai scăzută a fost observată în Marea Britanie şi, parţial, în Ungaria. Mortalitatea familiilor de albine în Marea Britanie a fost mult prea mare indiferent de tratamentul aplicat pentru a putea extrage concluzii ştiinţifice solide, în special în privinţa capacităţii acestora de a trece peste iarnă. În consecinţă, riscul nu poate fi determinat într-o manieră bine documentată în aceste locaţii.

 

În Ungaria, puterea medie a coloniilor din zonele tratate a fost uşor mai scăzută la iniţierea studiului decât în zonele de control, iar diversitatea mediului înconjurător a fost diferită între loturile de control şi loturile tratate.

 

Aşa cum explică Dr. Richard Schmuck, Director pentru Siguranţa Mediului în cadrul Bayer CropScience: «Pentru a putea înţelege o astfel de inconsistenţă între rezultatele obţinute în cele trei ţări este important să avem în vedere că în studiul CEH, coloniile de albine de puteri diferite nu au fost repartizate în mod egal în cadrul zonelor tratate. Am încheiat recent o analiză de senzitivitate a unei baze de date cu studii derulate de peste 20 de ani, iar concluziile arată că dezvoltarea coloniilor de albine este puternic influenţată de puterea coloniei la momentul iniţierii studiului.»

 

Dacă aceste diferenţe privind dimensiunea stupului şi diversitatea mediului înconjurător sunt determinate în mod corespunzător de la început, datele statistice nu mai arată diferenţele raportate. «Este regretabil că datele ce au stat la baza analizei statistice nu au fost ajustate în funcţie de dimensiunea stupului sau de particularităţile mediului înconjurător, dar acest lucru ne arată tocmai complexitatea realizării unui astfel de studiu, de o asemenea anvergură», a adăugat Schmuck.

 

«De aceea, nu împărtăşim interpretarea dată de CEH potrivit căreia studiul a indicat efecte adverse ale tratamentului seminţelor şi ne păstrăm convingerea că neonicotinoidele sunt sigure atunci când sunt utilizate şi aplicate în mod responsabil.»

Studiile privind albinele solitare necesită o analiză amănunţită

Materialul realizat de CEH arată şi o corelaţie variabilă şi inconsecventă între expunerea la neonicotinoide prin tratamentul seminţelor de rapiţă şi impactul asupra bondarilor, Bombus terrestris şi albinelor solitare, Osmia. Într-adevăr, singurul rezultat cu semnificație statistică a fost legat de numărul trântorilor din rândul bondarilor, care a fost mai mare în Germania în cazul loturilor tratate, spre deosebire de loturile de control, dar mai scăzut în Marea Britanie. Autorii menţionează în material că depunerea ouălelor de către bondari şi albinele solitare nu a fost «afectată în mod direct de către tratamentul seminţelor».

 

Cu toate acestea, analize statistice realizate de către autori sugerează că producerea reginelor la Bombus şi a celulelor reproducătoare la Osmia poate fi afectată de expunerea la neonicotinoide. Totuşi, această analiză a fost realizată folosind datele coroborate, respectiv atunci când rezultatele din toate cele trei ţări au fost agregate, astfel de corelaţii neputând fi observate dacă datele ar fi fost analizate separat, pentru fiecare ţară în parte.

În concluzie

Acest demers este unul dintre numeroasele studii de teren realizate recent. Rezultatele studiului CEH sunt inconsecvente şi ca atare nu pot fi considerate relevante pentru a determina efectele asupra speciilor de albine şi a loturilor studiate. În cazul în care ar fi fost luaţi în calcul şi alţi factori de mediu (puterea coloniilor şi particularităţile mediului înconjurător) şi nu doar expunerea la loturile de rapiţă tratate, aşa cum s-a întâmplat, rezultatele ar fi fost similare cu cele indicate, de exemplu, de studiile recente asupra substanței active clotianidin în Mecklenburg- Pomerania de Vest, un land din nordul Germaniei, care au demonstrat siguranţa tratamentului seminţelor de rapiţă cu clotianidin, în condiţii reale de expunere în câmp.

 

Fermierii trebuie să ţină dăunătorii sub control în cazul culturilor arabile precum rapiţa, pentru a putea oferi resurse de hrană sigure, de înaltă calitate şi accesibile, aşa cum cer consumatorii europeni. Bayer îşi menţine convingerea potrivit căreia tratamentul cu neonicotinoide al seminţelor de rapiţă este un instrument util şi eficient pentru fermieri.

Referinţe

Schmuck, R. & Lewis, G. Ecotoxicology: Review of field and monitoring studies investigating the role of nitro-substituted neonicotinoid insecticides in the reported losses of honey bee colonies (Apis mellifera)

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1734-7

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1734-7

 

Heimbach, F., Russ, A., Schimmer, M. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidin dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: implementation of the monitoring project and its representativeness.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1724-9

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1724-9

 

Rolke, D., Persigehl, M., Peters, B. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidindressed oilseed rape seeds on pollinating insects in northern Germany: residues of clothianidin in pollen, nectar and honey.

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1723-x

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1723-x

 

Rolke, D., Fuchs, S., Grünewald, B. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidin-dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on honey bees (Apis mellifera).

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1725-8

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1725-8

 

Sterk, G., Peters, B., Gao, Z. et al.: Large-scale monitoring of effects of clothianidindressed OSR seeds on pollinating insects in Northern Germany: effects on large earth bumble bees (Bombus terrestris).

Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1730-y

http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1730-y

 

Peters, B., Gao, Z. & Zumkier, U. Ecotoxicology: Large-scale monitoring of effects of
clothianidin-dressed oilseed rape seeds on pollinating insects in Northern Germany:
effects on red mason bees (Osmia bicornis)
Ecotoxicology (2016). DOI: 10.1007/s10646-016-1729-4
http://rd.springer.com/article/10.1007/s10646-016-1729-4

 

 

Bayer: Ştiinţă pentru o viaţă mai bună

Bayer este o companie globală cu principale competenţe în domeniul Ştiinţelor Vieţii ─ medicină şi agricultură. Produsele şi serviciile sale sunt concepute în beneficiul oamenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora. În acelaşi timp, Grupul îşi propune să creeze valoare prin inovaţie, creştere şi performanţe economice înalte. Bayer este dedicat principiilor dezvoltării durabile şi responsabilităţilor sale sociale şi etice, în calitate de cetăţean corporativ. În anul fiscal 2016, Grupul avea aproximativ 115.200 de angajati şi a înregistrat vânzări de 46,8 miliarde EUR. Cheltuielile cu capitalul s-au ridicat la 2,6 miliarde EUR, iar cele cu proiectele de cercetare şi dezvoltare (R&D) la 4,7 miliarde EUR. Aceste cifre nu vizează operaţiunile din domeniul polimerilor de înaltă-tehnologie, care a fost cotată la bursă drept companie independentă sub numele de Covestro, pe 6 octombrie 2015. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi www.bayer.com

 

Persoane de contact:

Ruxandra Pirojoc

E-Mail: communications.romania@bayer.com

Petruţa Petcu

E-Mail: petruta.petcu@bdr.ro

 

Notă pentru editori:

Imagini la rezoluţie optimă pentru imprimare pot fi descărcate de pe www.news.bayer.com.

Editorii TV şi multimedia pot descărca sau solicita materiale video de actualitate despre Bayer, în mod gratuit, de pe http://www.tv-footage.bayer.com/.

 

Declaraţii anticipative

Acest document poate include declaraţii anticipative în baza presupunerilor şi estimărilor actuale realizate de Grupul Bayer sau echipa de management a subgrupului. Diferite riscuri cunoscute şi necunoscute, incertitudini şi alţi factori pot conduce la diferenţe semnificative între rezultatele viitoare efective, situaţia financiară, dezvoltarea sau performanţele companiei şi estimările indicate în prezentul document. Printre aceşti factori se numără factorii prezentaţi în rapoartele publice ale Bayer care sunt disponibile pe website-ul Bayer la www.bayer.com. Compania nu-şi asumă nicio răspundere pentru a actualiza aceste declaraţii anticipative sau pentru a le adapta la evenimentele sau evoluţiile viitoare.